انبر چگونه کار می‌کند؟

شما میتواند اپلیکیشن انبر را در سه نسخه ی اندروید ، آی اواس و وب اپلیکیشن در اختیار داشته باشید که هر کدام از نسخه های یاد شده را از طریق مارکت های مخصوص به خود میتوانید دانلود کنید و پس نصب و راه ندازی عضویت خود را با وارد کردن شماره همراه و دریافت پیامک تایید تکمیل و به امکانات اپلیکیشن دسترسی پیدا کنید.
در این بخش قصد داریم روش کار با تعدادی از قسمت ها را به اختصار خدمتتان توضیح دهیم:

Thinking face cuate 1 min

انبر چگونه کار می‌کند؟

Thinking face cuate 1 min

شما میتواند اپلیکیشن انبر را در سه نسخه ی اندروید ، آی اواس و وب اپلیکیشن در اختیار داشته باشید که هر کدام از نسخه های یاد شده را از طریق مارکت های مخصوص به خود میتوانید دانلود کنید و پس نصب و راه ندازی عضویت خود را با وارد کردن شماره همراه و دریافت پیامک تایید تکمیل و به امکانات اپلیکیشن دسترسی پیدا کنید.
در این بخش قصد داریم روش کار با تعدادی از قسمت ها را به اختصار خدمتتان توضیح دهیم:

01 min

نوع کاربری

در این قسمت شما پس دریافت پیامک و ورود، به صفحه ی نوع کاربری بر میخورید و پنج گزینه برای شما نمایان میگردد
در صورتی که قصد ارایه خدمت و سرویس داشته باشید ،مرتبط با کار خود یکی از گزینه های ،جرثقیل یا یدک کش یا یدک فروش یا تعمیرگاه را انتخاب و پس از انتخاب هر یک از قسمت های ذکر شده، فرم های الزامی را تکمیل و با ثبت موقعیت خود روی نقشه ،از طریق اپلیکیشن سرویس و خدمات خود را عرضه و کسب درآمد نمایید
کاربرانی که در هیچ یک از دسته بندی های ذکر شده سرویسی عرضه نمیکنند میتوانند به عنوان کاربر مهمان وارد و از ما بقی امکانات اپلیکیشن استفاده نمایند.
در این بخش قصد داریم روش کار با تعدادی از قسمت ها را به اختصار خدمتتان توضیح دهیم:

نوع کاربری

01 min

در این قسمت شما پس دریافت پیامک و ورود، به صفحه ی نوع کاربری بر میخورید و پنج گزینه برای شما نمایان میگردد
در صورتی که قصد ارایه خدمت و سرویس داشته باشید ،مرتبط با کار خود یکی از گزینه های ،جرثقیل یا یدک کش یا یدک فروش یا تعمیرگاه را انتخاب و پس از انتخاب هر یک از قسمت های ذکر شده، فرم های الزامی را تکمیل و با ثبت موقعیت خود روی نقشه ،از طریق اپلیکیشن سرویس و خدمات خود را عرضه و کسب درآمد نمایید
کاربرانی که در هیچ یک از دسته بندی های ذکر شده سرویسی عرضه نمیکنند میتوانند به عنوان کاربر مهمان وارد و از ما بقی امکانات اپلیکیشن استفاده نمایند.
در این بخش قصد داریم روش کار با تعدادی از قسمت ها را به اختصار خدمتتان توضیح دهیم:

02 min

ثبت آگهی

در این قسمت شما پس دریافت پیامک و ورود، به صفحه ی نوع کاربری بر میخورید و پنج گزینه برای شما نمایان میگردد
در صورتی که قصد ارایه خدمت و سرویس داشته باشید ،مرتبط با کار خود یکی از گزینه های ،جرثقیل یا یدک کش یا یدک فروش یا تعمیرگاه را انتخاب و پس از انتخاب هر یک از قسمت های ذکر شده، فرم های الزامی را تکمیل و با ثبت موقعیت خود روی نقشه ،از طریق اپلیکیشن سرویس و خدمات خود را عرضه و کسب درآمد نمایید
کاربرانی که در هیچ یک از دسته بندی های ذکر شده سرویسی عرضه نمیکنند میتوانند به عنوان کاربر مهمان وارد و از ما بقی امکانات اپلیکیشن استفاده نمایند.
در این بخش قصد داریم روش کار با تعدادی از قسمت ها را به اختصار خدمتتان توضیح دهیم:

پروژه ها

03 min

پس از آن میتوانید از طریق آیکون دسته بندی بالای تصویر، رشته ی کاری مورد نظر خود را انتخاب و پس آن تمامی پروؤه های مرتبط با دسته بندی شما نمایش داده میشود که پس از کلیک روی هر پروژه میتوانید به اطلاعات آن پروژه دسترسی پیدا کنید
شما نیز هم اگر پروژه ای جهت ثبت دارید میتوانید از طریق دکمه ی ( + ) پایین صفحه پروژه ی خود را بر روی نقشه ی انبر درج کنید و در پروفایل پروژه ی خود نیازهای پروژه را به روز کنید.

شما خود هم میتوانید با کلیک بر روی دکمه ی ( + ) پایین صفحه ،آگهی و نیازمندی خود را در دسته بندی هدف خود به صورت رایگان ثبت نمایید.

04 min

سرویس های آنلاین

با کلیک بر روی این قسمت وارد صفحه ای میشوید که داخل آن چهار دایره ی میباشد ، هر کدام از این دایره ها نشان دهنده ی یکی از سرویس های انبر میباشند با کلیک بر روی هر کدام از این خدمات شما وارد نقشه میگردد،موقعیت شما به صورت اتوماتیک روی نقشه مشخص میشود از طریق منوی سمت چپ تصویر نوع وسیله ی خود را مشخص و پس از کلیک بر روی آن سیستم تمامی سرویس دهندگان اطراف شما را برایتان نمایش میدهد و شما میوانید با ارتباط با آنها نیاز خود را برطف نمایید.

مناقصات ومزایدات

05 min

با کلیک بر روی این بخش شما وارد صفحه ی لوگو ها میشوید ،در این صفحه شما با کلیک روی هر کدام از لوگوهای مورد نظر به صفحه ی مناقصات و مزایدات آن شرکت یا ارگان دسترسی پیدا میکنید و میتوانید از طریق بالای صفحه هر یک از گزینه های:مناقصه یا مزایده “را انتخاب و مناقصه یا مزایده ی مورد نظر خود را رایگان مشاهده نمایید.

ثبت آگهی

در صفحه ی اصلی اپلیکیشن شما دایره یا نیم دایره ی بزرگی را مشاهده میکنید که روی محیط آن تعدادی دایره ی کوچک قرار دارد با قرار دادن انگشت خود بر روی محیط دایره ی بزرگ میتوانید آن را بچرخانید و قسمت های دیگر اپ که به صورت دایره های کوچک تر هستند را مشاهده نمایید، پس از یافتن قسمت آگهی ها با کلیک بر روی دایره ی مربوط به آن وارد قسمت آگهی ها میشوید،در این قسمت شما در بالای صفحه سمت راست تصویر دو گزینه ی فیلتر و دسته بندی را مشاهده میکنید و میتواند آگهی مورد نظر خود را با فیلتر کردن یا انتخاب دسته بندی مد نظر پیدا کنید.
شما خود هم میتوانید با کلیک بر روی دکمه ی ( + ) پایین صفحه ،آگهی و نیازمندی خود را در دسته بندی هدف خود به صورت رایگان ثبت نمایید.
و از طریق بخش آگهی های من مجدد به آگهی خود دسترسی پیدا کنید و در صورت نیاز آگهی خود را ویرایش،حذف یا تمدید نمایید

02 min
03 min

پروژه‌ها

شما پس از کلیک برروی دایره ی مرتبط با پروژه ها وارد صفحه ی نقشه میگردید ،پس از آن میتوانید از طریق آیکون دسته بندی بالای تصویر، رشته ی کاری مورد نظر خود را انتخاب و پس آن تمامی پروؤه های مرتبط با دسته بندی شما نمایش داده میشود که پس از کلیک روی هر پروژه میتوانید به اطلاعات آن پروژه دسترسی پیدا کنید
شما نیز هم اگر پروژه ای جهت ثبت دارید میتوانید از طریق دکمه ی ( + ) پایین صفحه پروژه ی خود را بر روی نقشه ی انبر درج کنید و در پروفایل پروژه ی خود نیازهای پروژه را به روز کنید.

شما خود هم میتوانید با کلیک بر روی دکمه ی ( + ) پایین صفحه ،آگهی و نیازمندی خود را در دسته بندی هدف خود به صورت رایگان ثبت نمایید

سرویس‌های آنلاین

در صفحه ی اصلی اپلیکیشن پاین سمت چپ شما قسمت سرویس های آنلاین را مشاهده میکنید،با کلیک بر روی این قسمت وارد صفحه ای میشوید که داخل آن چهار دایره ی میباشد ، هر کدام از این دایره ها نشان دهنده ی یکی از سرویس های انبر میباشند با کلیک بر روی هر کدام از این خدمات شما وارد نقشه میگردد،موقعیت شما به صورت اتوماتیک روی نقشه مشخص میشود از طریق منوی سمت چپ تصویر نوع وسیله ی خود را مشخص و پس از کلیک بر روی آن سیستم تمامی سرویس دهندگان اطراف شما را برایتان نمایش میدهد و شما میوانید با ارتباط با آنها نیاز خود را برطف نمایید

04 min
05 min

مناقصه ها

پس از ورود به اپلیکیشن و با چرخاندن دایره ی بزرگ بخش مناقصات و مزایدات را مشاهده خواهید کرد با کلیک بر روی این بخش شما وارد صفحه ی لوگو ها میشوید ،در این صفحه شما با کلیک روی هر کدام از لوگوهای مورد نظر به صفحه ی مناقصات و مزایدات آن شرکت یا ارگان دسترسی پیدا میکنید و میتوانید از طریق بالای صفحه هر یک از گزینه های:مناقصه یا مزایده “را انتخاب و مناقصه یا مزایده ی مورد نظر خود را رایگان مشاهده نمایید.