درباره انبر

“انبر یک ابر اپلیکیشن، در حوزه ی صنعت میباشد”
چرایی این جمله را میتوان از گستردگی خدمات و فیچرهای درون این اپلیکیشن یافت.
تمامی آن چیزی را که ما و تیم ما با سالها فعالیت و کسب تجربه در صنعت بدست آورده اند را در قالب اپلیکیشن انبر به بازار عرضه کرده ایم.
سالها نیازهای صنعت را دیده، سنجیده و مطالعه کرده ایم و برای هر یک راه حلی بدست آورده ایم که مجموع راه حل ها در انبر گنجاده ایم، با توجه به این که سالهاست در این بازار فعال هستیم کماکان با کمک همکارانمان درایران عزیزمان در حال رشد هستیم.

Mockup iPhone 11 min 1
Mockup iPhone 11 min 1

درباره انبر

“انبر یک ابر اپلیکیشن، در حوزه ی صنعت میباشد”
چرایی این جمله را میتوان از گستردگی خدمات و فیچرهای درون این اپلیکیشن یافت.
تمامی آن چیزی را که ما و تیم ما با سالها فعالیت و کسب تجربه در صنعت بدست آورده اند را در قالب اپلیکیشن انبر به بازار عرضه کرده ایم.
سالها نیازهای صنعت را دیده، سنجیده و مطالعه کرده ایم و برای هر یک راه حلی بدست آورده ایم که مجموع راه حل ها در انبر گنجاده ایم، با توجه به این که سالهاست در این بازار فعال هستیم کماکان با کمک همکارانمان درایران عزیزمان در حال رشد هستیم.

تاریخچه انبر

ایده ی اپلیکیشن انبر از سال ۹۶ شکل گرفت،پس از بررسی بازار و مشورت با صنعتگران و همچنین تیم سازی دراواسط سال ۹۷ ایده جهت راهندازی مدل اولیه به تیم برنامه نویسی تحویل و در اواخر سال ۹۷ اولین نسخه ی انبربا موضوعیت صنایع نفت و گاز و همچنین مبحث پروژه ها وارد بازار گردید که با استقبال خوب صنعتگران منطقیه ای مواجه شد.
در سال ۹۹ تصمیم برآن شد که فاز توسعه صورت گیرد و توجه به تمامی صنایع موضوعیت کار انبر باشد.با مشورت و برنامه ریزی دقیق نسخه های جدید تری در اختیار کاربران قرار دادیم. مدیر عامل اپلیکیشن انبر نیز مهرداد توکلی است.
با توجه به مشورت های هر روزه با صنعت گران و درک بهتر نیازهای آنها به صورت مداوم در حال تغییر و بهتر شدن میباشیم و به امید روزی که در قله ی صنعت ایران کنار شما همکاران گرامی باشیم.

تاریخچه انبر

ایده ی اپلیکیشن انبر از سال ۹۶ شکل گرفت،پس از بررسی بازار و مشورت با صنعتگران و همچنین تیم سازی دراواسط سال ۹۷ ایده جهت راهندازی مدل اولیه به تیم برنامه نویسی تحویل و در اواخر سال ۹۷ اولین نسخه ی انبربا موضوعیت صنایع نفت و گاز و همچنین مبحث پروژه ها وارد بازار گردید که با استقبال خوب صنعتگران منطقیه ای مواجه شد.
در سال ۹۹ تصمیم برآن شد که فاز توسعه صورت گیرد و توجه به تمامی صنایع موضوعیت کار انبر باشد.با مشورت و برنامه ریزی دقیق نسخه های جدید تری در اختیار کاربران قرار دادیم.
با توجه به مشورت های هر روزه با صنعت گران و درک بهتر نیازهای آنها به صورت مداوم در حال تغییر و بهتر شدن میباشیم و به امید روزی که در قله ی صنعت ایران کنار شما همکاران گرامی باشیم.

چرا انبر

چون جامع ترین پلتفرم صنعتی در ایران است!

vector 4

فضایی جهت تعامل ،شناخت و همکاری با صنعتگران مرتبط

vector 5

گستردگی و تنوع مطالب،خدمات و صنایع موجود در انبر

vector 01

داشتن شبکه و بازار گسترده ی از سراسر کشور

vector 3

هر نیازی که یک صنعتگر برای کسب و کار خود داشته باشد را ما در انبر راه حلی را گنجانده ایم.

چرا انبر

از انبر استفاده کن!

“سالهاست با تمام جسم و جان در صنعت فعال بوده ایم ،صنعت را از خود و خود را از صنعت میدانیم “
با توجه به گستردگی فضای مجازی و کوچ بسیاری از کسب و کارها به فضای مجازی ،جای صنعت و صنعتگران را در این فضا خالی دیدیم ،و پنداشتیم که فضای مجازی چقدر میتواند از مشکلات ما صنعت گران را تسهیل بخشد از همین رو تمامی تجربیات و نیازهای خود و همکاران را سنجیدیم و دلیلی برای انبر یافتیم و انبر را محیا کردیم.

تیم انبر

اپلیکیشن انبر در مالکیت شرکت الوند نیروی بهراد میباشد و کلیه ی حقوق آن نیز متعلق به این شرکت میباشد.
تیم انبر متشکل از تیم برنامه نویسی،تیم پشتیبانی،تیم محتوا و طراح و گرافیک میباشد